State-owned enterprise "Higher college of geodesy and cartography" of Educational department of East Kazakhstan region
РУС КАЗ ENG

Миссия жӘне болашаҒы

Миссиясы:

Заманауи технологияларды және техникалық құралдарды меңгерген, өз бетімен білімін тереңдетіп, жаңғырта алатын бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау.

Болашағы:

«Геодезия және картография колледжі» КМҚК Қазақстан Республикасының халық шаруашылығын білікті мамандармен қамтамасыз ететін заманауи білім беру мекемесі.

 

 05 June 2018